این جانب مونارک

پ: نگاه آرام ساکت بی تاب... 

د: بی توجه شک خنده های شیطنت آمیز نگاههای مخفیانه 

پ:بی تابی بی تابی بی تابی ... زدن به سیم آخر!

د: آره؟ 

پ:اصرار پاک عاجزانه عشق 

د: شک بازی دودلی 

پ:ترفند 

د: باخته 

پ:بی خیال 

د:هنوز؟ 

پ:همیشه 

د:راست می گی؟ 

پ:من مثل بقیه نیستم 

د:همتون 

پ:بوسه آرام رام کننده 

د:احمقم...شک نداره 

پ:بی تفاوت 

د:پس چرا؟ 

پ:من رفتم 

د:دیدی گفتم!!! 

 

پ.ن:تا حالا موضوعی نمی یومد تو ذهنم... 

پ.ن:دعوت به عمل می آوریم از: امیر سرور  یک بنده ی خدا  نوان  و هر کسی که مایله

نوشته شده در جمعه 9 اسفند‌ماه سال 1387ساعت 07:09 ب.ظ توسط مونارک نظرات (2)|


Design By : Night Skin

LinkDump
Archives
Links
Design